1. TARAFLAR

İşbu sözleşme "https://tarim17.com/" sitesinin sahibi CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ile "https://tarim17.com/" sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.
İşbu “https://tarim17.com/"  Üyelik Sözleşmesi,  "https://tarim17.com/" sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.
Kullanıcı, "https://tarim17.com/" sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu; "https://tarim17.com/" sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve "https://tarim17.com/" tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
2.3 Kullanıcı ve  CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. , işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

3. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI
3.1."https://tarim17.com/" sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.
3.2. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ., kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, ,"https://tarim17.com/" sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.
Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar,  yine site üzerinden “kullanıcılara duyurulur.
3.3."https://tarim17.com/"  sitesi tarafından sunulan hizmetlerde yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

4. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI
4.1. Üyelik; sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, "https://tarim17.com/" sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. "Kullanıcıların, "https://tarim17.com/" sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, "https://tarim17.com/"' sitesinin / CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.1.2. "Kullanıcı", CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "https://tarim17.com/" sitesi ve CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.3. Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, "https://tarim17.com/" sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nın ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nın Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. sitede sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.
Kullanıcılar, CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.
Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.2. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. , sitede mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.
Bu ve bunun gibi teknik ve tpografik hata durumlarında CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nın herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.
5.2.3 CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. sitede yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.2.4 CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.


6. DİĞER HÜKÜMLER
6.1. Fikri Mülkiyet Hakları
6.1.1. "https://tarim17.com/" sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, ("https://tarim17.com/" telif haklarına tabi çalışmalar) CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' ya  ait olarak kullanılmaktadır.
"Kullanıcılar, "https://tarim17.com/"sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ‘nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "https://tarim17.com/" 'sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.
6.1.2. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ nın "https://tarim17.com/" hizmetleri, "https://tarim17.com/" bilgileri, "https://tarim17.com/" telif haklarına tabi çalışmaları, "https://tarim17.com/" ticari markaları, "https://tarim17.com/" ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.2. Sözleşme Değişiklikleri
6.2.1. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
6.2.2. İşbu sözleşme, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. Mücbir Sebepler
6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.
6.3.2. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. Uygulanacak Hukuk
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.
6.5. Sözleşmenin Feshi
6.5.1. İşbu sözleşme "kullanıcı", siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
6.5.2. CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. kullanıcıların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve kullanıcılar fesih sebebiyle CEVİZ BADEM TARIM OR. HAY. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.' nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a. Kullanıcıların, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c. Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,
d. Kullanıcıların izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları "https://tarim17.com/" adresindeki alış verişlerde bulunması.
"Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.